ساعت متحرک با استفاده از پلاگین Wall Clock تنها در 5 ثانیه

نمایش فوق العاده زیبای ساعت با پلاگین Wall clock

wall clock,نمایش ساعت,پلاگین ساعت,ساعت در سایت

ساعت متحرک با استفاده از پلاگین Wall Clock تنها در 5 ثانیه

ساعت و یا همان تایمر معمولا دغدغه طراحان می باشد. با استفاده از پلاگین wall clock تنها در عرض 5 ثانیه میتوانید زمان را به زیبایی در سایت نمایش دهید. جهت آموزش این پلاگین با ما همراه باشید.

لینک دمو

فایل HTMLپلاگین wall clock

<body>
  <div class="clock">
 <div class="hours">
  <div class="first">
   <div class="number">0</div>
  </div>
  <div class="second">
   <div class="number">0</div>
  </div>
 </div>
 <div class="tick">:</div>
 <div class="minutes">
  <div class="first">
   <div class="number">0</div>
  </div>
  <div class="second">
   <div class="number">0</div>
  </div>
 </div>
 <div class="tick">:</div>
 <div class="seconds">
  <div class="first">
   <div class="number">0</div>
  </div>
  <div class="second infinite">
   <div class="number">0</div>
  </div>
 </div>
</div>
</body>


فایل CSS پلاگین wall clock

 <style>
  * {
 margin: 0;
 padding: 0;
 box-sizing: border-box;
}

html, body {
 height: 100%;
 width: 100%;
}

body {
 background: black;
 display: flex;
 justify-content: center;
 align-items: center;
}

.clock {
 height: 20vh;
 color: white;
 font-size: 22vh;
 font-family: sans-serif;
 line-height: 20.4vh;
 display: flex;
 position: relative;
 /*background: green;*/
 overflow: hidden;
}

.clock::before, .clock::after {
 content: '';
 width: 7ch;
 height: 3vh;
 background: linear-gradient(to top, transparent, black);
 position: absolute;
 z-index: 2;
}

.clock::after {
 bottom: 0;
 background: linear-gradient(to bottom, transparent, black);
}

.clock > div {
 display: flex;
}

.tick {
 line-height: 17vh;
}

.tick-hidden {
 opacity: 0;
}

.move {
 animation: move linear 1s infinite;
}

@keyframes move {
 from {
  transform: translateY(0vh);
 }
 to {
  transform: translateY(-20vh);
 }
}
  </style>


فایل  JavaScriptپلاگین wall clock

<script>
var hoursContainer = document.querySelector('.hours')
var minutesContainer = document.querySelector('.minutes')
var secondsContainer = document.querySelector('.seconds')
var tickElements = Array.from(document.querySelectorAll('.tick'))
var last = new Date(0)
last.setUTCHours(-1)
var tickState = true

function updateTime () {
 var now = new Date
 
 var lastHours = last.getHours().toString()
 var nowHours = now.getHours().toString()
 if (lastHours !== nowHours) {
  updateContainer(hoursContainer, nowHours)
 }
 
 var lastMinutes = last.getMinutes().toString()
 var nowMinutes = now.getMinutes().toString()
 if (lastMinutes !== nowMinutes) {
  updateContainer(minutesContainer, nowMinutes)
 }
 
 var lastSeconds = last.getSeconds().toString()
 var nowSeconds = now.getSeconds().toString()
 if (lastSeconds !== nowSeconds) {
  //tick()
  updateContainer(secondsContainer, nowSeconds)
 }
 
 last = now
}

function tick () {
 tickElements.forEach(t => t.classList.toggle('tick-hidden'))
}

function updateContainer (container, newTime) {
 var time = newTime.split('')
 
 if (time.length === 1) {
  time.unshift('0')
 }
 
 
 var first = container.firstElementChild
 if (first.lastElementChild.textContent !== time[0]) {
  updateNumber(first, time[0])
 }
 
 var last = container.lastElementChild
 if (last.lastElementChild.textContent !== time[1]) {
  updateNumber(last, time[1])
 }
}

function updateNumber (element, number) {
 //element.lastElementChild.textContent = number
 var second = element.lastElementChild.cloneNode(true)
 second.textContent = number
 
 element.appendChild(second)
 element.classList.add('move')

 setTimeout(function () {
  element.classList.remove('move')
 }, 990)
 setTimeout(function () {
  element.removeChild(element.firstElementChild)
 }, 990)
}
setInterval(updateTime, 100)
</script>

منبع:طراحی سایت ارزان

 

اگر سوالی در رابطه با این مطلب دارید می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید
 • ایمیل شما به هیچ عنوان در سایت نمایش داده نمی شود
 • کامنت شما بعد از تایید مدیر سایت نمایش داده می شود