ایجاد اسلایدر بر اساس bootstrap

اسلایدر tabbed slider carousel

 tabbed slider carousel,اسلایدر bootstrap

ایجاد اسلایدر بر اساس bootstrap

اسلایدر tabbed slider carousel دارای دو قابلیت مهم اعم از: واکنش گرا بودن و  داشتن زیر نویس می باشد. 

جهت پیاده سازی میتوانید فایل bootstrap.min.css را از لینک زیر دانلود کنید.

لینک دمو

کد Html اسلایدر  tabbed slider carousel

<div class="container">
  <div id="myCarousel" class="carousel slide" data-ride="carousel">
    <!-- Wrapper for slides -->
    <div class="carousel-inner">
      <div class="item active">
        <img src="https://placehold.it/1200x400/16a085/ffffff&text=About Us">
        <div class="carousel-caption">
          <h3>
            Headline</h3>
          <p>
            Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod
            tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. Lorem
            ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr.</p>
        </div>
      </div>
      <!-- End Item -->
      <div class="item">
        <img src="https://placehold.it/1200x400/e67e22/ffffff&text=Projects">
        <div class="carousel-caption">
          <h3>
            Headline</h3>
          <p>
            Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod
            tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. Lorem
            ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr.</p>
        </div>
      </div>
      <!-- End Item -->
      <div class="item">
        <img src="https://placehold.it/1200x400/2980b9/ffffff&text=Portfolio">
        <div class="carousel-caption">
          <h3>
            Headline</h3>
          <p>
            Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod
            tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. Lorem
            ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr.</p>
        </div>
      </div>
      <!-- End Item -->
      <div class="item">
        <img src="https://placehold.it/1200x400/8e44ad/ffffff&text=Services">
        <div class="carousel-caption">
          <h3>
            Headline</h3>
          <p>
            Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod
            tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. Lorem
            ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr.</p>
        </div>
      </div>
      <!-- End Item -->
    </div>
    <!-- End Carousel Inner -->
    <ul class="nav nav-pills nav-justified">
      <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="0" class="active"><a href="#">About<small>Lorem
        ipsum dolor sit</small></a></li>
      <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="1"><a href="#">Projects<small>Lorem ipsum
        dolor sit</small></a></li>
      <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="2"><a href="#">Portfolio<small>Lorem ipsum
        dolor sit</small></a></li>
      <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="3"><a href="#">Services<small>Lorem ipsum
        dolor sit</small></a></li>
    </ul>
  </div>
  <!-- End Carousel -->
</div>

کد Css اسلایدر  tabbed slider carousel

  body
{
  padding-top: 20px;
}
#myCarousel .nav a small
{
  display: block;
}
#myCarousel .nav
{
  background: #eee;
}
.nav-justified > li > a
{
  border-radius: 0px;
}
.nav-pills>li[data-slide-to="0"].active a { background-color: #16a085; }
.nav-pills>li[data-slide-to="1"].active a { background-color: #e67e22; }
.nav-pills>li[data-slide-to="2"].active a { background-color: #2980b9; }
.nav-pills>li[data-slide-to="3"].active a { background-color: #8e44ad; }

کدJavaScript اسلایدر  tabbed slider carousel

<script>
  $(document).ready( function() {
  $('#myCarousel').carousel({
  	interval:  4000
	});
	
	var clickEvent = false;
	$('#myCarousel').on('click', '.nav a', function() {
			clickEvent = true;
			$('.nav li').removeClass('active');
			$(this).parent().addClass('active');		
	}).on('slid.bs.carousel', function(e) {
		if(!clickEvent) {
			var count = $('.nav').children().length -1;
			var current = $('.nav li.active');
			current.removeClass('active').next().addClass('active');
			var id = parseInt(current.data('slide-to'));
			if(count == id) {
				$('.nav li').first().addClass('active');	
			}
		}
		clickEvent = false;
	});
});</script>

منبع: طراحی سایت ارزان

اگر سوالی در رابطه با این مطلب دارید می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید
 • ایمیل شما به هیچ عنوان در سایت نمایش داده نمی شود
 • کامنت شما بعد از تایید مدیر سایت نمایش داده می شود